Zekerheid is een keuze.

Wij doen onderzoek naar misstanden voor bedrijven, overheden en advocaten.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Uw partner in bedrijfsrecherche

Binnen het bedrijfsleven en op de werkvloer zijn duidelijke afspraken gemaakt. Zo zijn arbeidsvoorwaarden en contracten opgesteld om de samenwerking tussen partijen goed te laten verlopen. Fraude, oplichting en diefstal komen helaas vaak voor. Om misstanden en onregelmatigheden binnen een bedrijf te onderzoeken is bedrijfsrecherche een effectieve oplossing.

Wij leveren het overtuigende bewijs.

Mas Nova Recherche heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het uitvoeren van recherchewerkzaamheden. Onze rechercheurs hebben toestemming van de Politiekorpschef om onderzoek te doen en hebben onze rapportages voor de rechtbank de status van objectieve getuigenverklaring.

Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van observatie en interviewen. Voor veel onderzoeken zoals frauduleus ziekteverzuim worden deze technieken ingezet. Uw werknemer kan worden geschaduwd en uiteindelijk wordt hij of zij tijdens een interview geconfronteerd met de bevindingen van het onderzoek. Bij vermoedens van diefstal plaatsen wij regelmatig verborgen camera’s om op effectieve wijze uitsluitsel te geven over mogelijke misstanden. Hiermee leveren wij onomstotelijk bewijs in uw zaak!

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Bel ons gerust voor vrijblijvende informatie.

085-1307893