Aan het lijntje gehouden

In Nederland is er een redelijke balans tussen de rechten van werknemers en werkgevers. De Wet Verbetering  Poortwachter is een van onze sociale wetgevingen waar wij als Nederlanders trots op mogen zijn. Er zijn veel regels en wetten die werknemers beschermen ten tijde van ziekte. Als werkgever ben je je bewust van het risico dat een personeelslid ziek kan worden. Hiervoor kan de onderneming een verzuimverzekering afsluiten waarbij een premieverhoging op de loer ligt. Hoe dan ook geven de kosten voor vervanging, arbodienst en productieverlies altijd een nare bijsmaak. Zéker wanneer de werknemer misbruik maakt van de situatie.

 

Bij één van onze zaken was er een vermoeden ontstaan dat een van de personeelsleden van het bedrijf had gelogen over de aard van het ziekteverzuim. De HR afdeling had een keurig dossier bijgehouden. Het desbetreffende personeelslid had een jaarcontract en was pas enkele maanden in dienst. In de laatste zes weken meldde hij zich drie keer ziek.

Een werkgever is vanwege de privacywet beperkt in de vraagstelling omtrent medische gegevens van een personeelslid. De kerntaak van de arbodienst is om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het opstellen van arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. De werkgever schakelt bij de vierde ziekmelding, twee weken later, een bedrijfsarts in. Deze bedrijfsarts bezoekt de werknemer thuis en rapporteert aan de werkgever dat de man inderdaad ziek is. Het personeelslid vertelde uit zichzelf aan de werkgever dat hij verkouden en misselijk is en met migraine thuis zit en niet kan bewegen. De arbo-arts laat weten dat de man te ziek was om zijn huis te verlaten, geen licht kan verdragen. De werkgever concludeert dat het eruit ziet alsof de werknemer aan bed gekluisterd is en voorlopig rust moet houden.

De frequentie van het verzuim en het feit dat dit enkel op maandag geschieden was een aanleiding tot nader onderzoek. Bij een korte observatie op een warme zonnige dag zagen wij het personeelslid met een hond de woning verlaten. Beide gingen in een voertuig en reden naar een park tien minuten rijden. In het park heeft het personeelslid gezeten in de zon, gelopen met de hond en sprak hij met andere mensen in het park. Na iets meer dan 2 uur keerde hij met de hond terug naar zijn woning. Een uur passeert en het personeelslid vertrekt in het zelfde voertuig naar een andere stad 50 minuten verderop. Wij zien hem parkeren in een garage onder een, voor ons onbekend, kantoorpand. Enige tijd later vertrekt het personeelslid en rijdt naar zijn woning.

 

 

Een gepland Univédagje

Tijdens de volgende observatie zien we dat de man weer zijn woning verlaat en bijna een uur lang met de hond wandelt. Tijdens de lange wandeling begint het zachtjes te regenen. Het lijkt erop dat niet alleen de hond aan het lijntje wordt gehouden maar ook de werkgever van de man. Het personeelslid lijkt niet zodanig ziek te zijn dat hij het huis niet kan verlaten. Ook kan hij tijdens zijn ziekteperiode andere kantoorpanden bezoeken.

De reden van deze bezoekjes wordt al snel duidelijk. In de tijd van de baas heeft de werknemer gesolliciteerd bij een andere werkgever. Terwijl de inkt van ons rapport nog aan het opdrogen was dient hij namelijk zijn ontslag in met de mededeling dat hij een andere baan heeft gevonden.

In dit geval is onze opdrachtgever blij met deze uitkomst omdat hij van deze frauderende werknemer af is.
De nieuwe baas van deze man is echter gewaarschuwd en mag ons altijd bellen.