085-1307893

Rotte appel in uw organisatie: Pas op de plaats!

Om een werknemer te kunnen ontslaan moet je van goede huize komen. Of de werknemer in kwestie van hele slechte. Wij komen veel zaken tegen waarbij dit laatste wordt vermoed. Diefstal, fraude en bedrog gepleegd door werknemers ten koste van hun werkgever.

Sommige werkgevers worden boos, voelen zich verraden en reageren vanuit die emoties. Ze voelen zich bedonderd door iemand die zij dachten te vertrouwen. Wat zij het liefste willen is dat de bewuste werknemer zo snel mogelijk uit hun bedrijf verdwijnt. Een logisch gevoel. Het ontslag op staande voet wordt al bijna geschreven. Toch is het verstandig om even een pas op de plaats te maken en de situatie vanuit verschillende hoeken te bekijken. Is het werkelijk zo dat de werknemer fout zit? Welke bewijzen zijn er? En minstens zo belangrijk: hoe zit het met de andere kant van het verhaal?                          “Elk verhaal heeft twee kanten. Soms zelfs meer. Check ze.” In een zaak van een grote scholengemeenschap liep het schoolbestuur te hard van stapel. Een ICT-medewerker werd op staande voet ontslagen omdat hij nevenwerkzaamheden zou verrichten in de tijd van de baas. Voor zijn eigen onderneming verrichte hij ICT werkzaamheden bij zijn eigen klanten. Het schoolbestuur schakelde een recherchebureau in dat de werknemer bij die nevenwerkzaamheden gedurende drie dagen observeerde en dacht voldoende bewijs in handen te hebben om de vermoedens over de werknemer te kunnen bevestigen. De dringende reden werd geformuleerd. De man had zijn plichten grovelijk veronachtzaamd door herhaaldelijk tijdens werktijden voor andere bedrijven werkzaamheden te verrichten. Een uitgemaakte zaak. Echter de rechter vernietigde het ontslag op staande voet. Wat bleek? De man had van zijn directe leidinggevende toestemming om de nevenwerkzaamheden te verrichten. Hij had bovendien veel vrijheid om zijn werktijden naar eigen inzicht in te delen en werkte dan ook in avonduren en weekenden regelmatig voor zijn werkgever. Soms omdat het vanwege de aard van de werkzaamheden (het computersysteem onderhouden) overdag niet mogelijk was. De scholengemeenschap had volgens de rechter nagelaten om bij de werknemer en zijn directe leidinggevenden te informeren naar de nevenwerkzaamheden. Een simpele manier om helderheid te krijgen over de situatie en over de gemaakte afspraken. Als de man immers toestemming had van zijn leidinggevende zat hij niet fout. Of het recherchebureau in kwestie bij de leidinggevenden heeft geïnformeerd naar de gemaakte afspraken met de werknemer is ons niet bekend. Wij zouden dit in ieder geval wel direct hebben geadviseerd om onnodige kosten te voorkomen. Noem het de advocaat van de duivel, wij noemen het gezond verstand en zelfkritiek die leidt naar een stukje goed werkgeverschap. De vraag is wél of dit direct bij de werknemer zélf moet worden gecontroleerd. Immers, als zou blijken dat er géén toestemming is voor het verrichten van nevenwerkzaamheden zou hij deze werkzaamheden wellicht tijdelijk staken omdat hij kennis heeft van de vermoedens over hem en van het onderzoek. En hoewel de observaties van het recherchebureau in deze zaak volgens de rechter onrechtmatig waren zou je je kunnen afvragen of deze niet een mogelijke discussie over het bestaan van de nevenwerkzaamheden heeft voorkomen. De werknemer kon nu door het geleverde bewijs in ieder geval eventuele gemaakte misstappen niet meer ontkennen. Hoe het ook zij, een ontslag op staande voet was zelfs zónder kennis over de gemaakte afspraken met de werknemer een veel te extreem middel. Onze juristen hadden in dit geval geadviseerd om van de werknemer afscheid te nemen door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij extra kosten en negatieve publiciteit konden worden voorkomen. Heeft u een vermoeden over een rotte appel in uw bedrijf? Zorg dan dat u pas op de plaats maakt en de juiste stappen zet! De vindplaats van de uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2019:3250 Meer blogs en artikelen vind u hier

Neem contact op voor een vertrouwelijk intakegesprek.

BEL 085-1304722

Bel voor vrijblijvend advies of informatie.