Probleemstelling, aanpak en start

‘Jarenlang hebben wij hem geholpen met van alles’, horen we de opdrachtgever zeggen over de werknemer die van de een op de andere dag niet meer komt opdagen op het werk. ‘Zelfs tijdens zijn ziekte hebben wij hem met de auto weggebracht naar de kliniek en nu worden we zo in de kou gezet.’

Sinds enkele maanden verschijnt de werknemer niet meer op zijn werk bij het verhuisbedrijf omdat hij ziek zou zijn. Hij zou moeilijk kunnen lopen en al zeker geen fysieke werkzaamheden kunnen verrichten. De man weigert naar de bedrijfsarts te gaan en reageert niet meer als de opdrachtgever contact met hem probeert te leggen. Het is echter een kleine wereld en er zijn bij zijn werkgever sterke vermoedens terechtgekomen dat de zieke arbeidskracht wel degelijk zijn vak kan uitoefenen en dat ook gewoon doet. Maar dan wel bij de concurrent.

Als wij worden ingeschakeld heeft de bedrijfsarts inmiddels een telefonisch consult gehad met de man en daar heeft de arts uit geconcludeerd dat hij vier uur per dag moet kunnen werken. De werkgever roept dan man dan ook opnieuw op om te komen werken. Op de dag dat hij zou moeten verschijnen start onze observatie bij zijn huisadres.

Vroeg in de ochtend gaat de deur van zijn woning open en we zien de man zijn huis verlaten. Hij stapt als passagier in een auto die zojuist is geparkeerd en de auto rijdt weg. We volgen het voertuig en tot onze verbazing wordt de werknemer niet naar zijn baas gebracht maar naar een voor ons onbekende locatie. Dan zien we dat hij rolcontainers aan het vastmaken is in een vrachtwagen. Na enige tijd vertrekt de lege vrachtwagen met drie man, waaronder onze betrokkene, richting de snelweg.

Het lijkt er niet op dat de man een bezoek aan de dokter brengt of even boodschappen gaat halen. Als de vrachtwagen is geparkeerd voor een appartementencomplex zien we de mannen uitstappen en kleding dragen van een concurrent van onze opdrachtgever. De geruchten die rondgingen waren wellicht juist. Maar is de man wel echt aan het werk? En zo ja, hoe lang werkt hij op deze dag? Onze vragen worden snel beantwoord. We zien hem sjouwen met talloze meubels en dozen. Hij klimt met regelmaat in de laadruimte van de vrachtwagen en heeft zichtbaar plezier in zijn werk. Als de man na zes uur werken nog op dezelfde locatie bezig is houden wij het na overleg met de opdrachtgever voor vandaag voor gezien. Twee dagen later zien we dat de man voor hetzelfde bedrijf opnieuw een hele dag aan het werk is.

In veel gevallen blijken de vermoedens van fraude met ziekteverzuim op waarheid te berusten. In dit geval waren de vermoedens er al bijna een half jaar voordat wij werden ingeschakeld. De kosten van het doorbetaalde loon, vervangend personeel en arbodienst waren inmiddels flink hoog opgelopen. Het loont daarom in veel zaken de moeite om bij de eerste vermoedens al actie te ondernemen. Soms is een open gesprek met de werknemer al voldoende, soms is het verstandig om extern onderzoek te laten doen. Zélf gaan posten om uw werknemer te betrappen is om meerdere redenen af te raden. De kans is aanwezig dat u iets ziet waar de emoties hoog van oplopen en waardoor het vastleggen van het bewijs kan mislukken. Tevens zal een rechter, mocht het onverhoopt tot een gerechtelijke procedure komen, een rapport van een erkend en objectief recherchebureau toelaten als bewijs.