Bedrijfsfraude
Bedrijfsfraude is een verzamelnaam voor verschillende misstanden in bedrijven. Vaak gaat het om een vorm van diefstal of verduistering waarbij een of meerdere fraudeurs zich verrijken over de rug van uw organisatie. U kunt hierbij denken aan fraude met geld, goederen of onterecht ziekteverzuim. Ook integriteitsschendingen zoals het lekken van vertrouwelijke informatie valt hieronder. In veel gevallen is de dader werkzaam bij het getroffen bedrijf maar ook derden kunnen trachten om de onderneming te schaden.

Financiële en reputatieschade
Bedrijfsfraude leidt tot schade die u het liefste wilt voorkomen. In het beste geval is er sprake van financiële schade. En dat is al erg genoeg.
Want ook imagoschade is voor veel van onze klanten een zwart scenario.
Wij zijn experts als het gaat om de werkwijze van kwaadwillende fraudeurs en kunnen de risico’s voor uw bedrijf beperken door onze fraudepreventie.

Quick scan: uw risico’s snel in kaart
Elk bedrijf is anders. Maar in elk bedrijf werken mensen met middelen en voorschriften. In deze drie componenten ligt fraude op de loer. Wij kunnen snel voor u in kaart brengen waar uw organisatie op simpele wijze verbeteringen kan aanbrengen om risico’s te verkleinen.

Compleet advies
Met de informatie die uit de Quick Scan komt kunnen wij voor uw bedrijf een traject starten waarin wij door middel van nader onderzoek tot een compleet preventieadvies komen. Hierbij wordt gekeken naar personen, bedrijfsprocessen en (cyber)security. Maar ook arbeidscontracten en personeelsreglementen worden aangescherpt. Risico’s op fraude worden hierdoor op meerdere vlakken tot een minimum beperkt zodat u zo zorgeloos mogelijk kunt ondernemen.

Bij incidenten discreet onderzoek
Bij (vermoedens van) bedrijfsfraude, diefstal of integriteitskwesties is gedegen en discreet onderzoek van groot belang. Onze onderzoekers staan u hierin objectief en deskundig bij. Hierbij hebben wij een effectieve maar vriendelijke aanpak tegenover de personen die worden onderzocht. Ons team bestaat uit zowel mannen als vrouwen.

Een onderzoek door Mas Nova Recherche zorgt niet alleen voor bewijs in uw zaak maar ook voor de juiste begeleiding tot een oplossing van het conflict. Wij kennen de regels van het arbeidsrecht en zorgen ervoor dat u het traject zo snel en effectief mogelijk af kunt ronden. Wij leveren een rapportage waarmee u sterk staat mocht uw zaak toch leiden tot een juridische procedure.

Vrijblijvend gesprek?
Ieder bedrijf is anders. Heeft u vragen over onze diensten of specifieke vragen over uw organisatie? Neem gerust contact op. Wij vertellen u graag meer en de kans is groot dat wij direct al nuttig advies kunnen geven.