Bedrijfsfraude, contractbreuk en woonfraude

Veel bedrijven hebben vermoedens van fraude binnen de organisatie of contractschending door (oud) werknemers. Behalve de frustratie die hiermee gemoeid is, brengen dergelijke situaties veel ongewenste kosten met zich mee. Bij deze problematiek is bedrijfsrecherche een doeltreffend middel om de waarheid te achterhalen.

Mas Nova Recherche doet bij vermoedens onderzoek naar situaties en personen, bouwt een dossier op en maakt een uitgebreide rapportage van bevindingen. Met dit rechercherapport kan de werkgever gepaste actie ondernemen om fraude en contractschending te stoppen, kostbare gerechtelijke procedures te vermijden en juridisch goed beslagen ten ijs te komen indien een procedure onvermijdelijk is.

 

Bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude kent vele vormen en komt voor in alle soorten ondernemingen. Vanwege de diversiteit van dit fenomeen zijn er ook verschillende manieren van bestrijding. Onderzoek naar fraude bestaat uit digitaal onderzoek, observaties en mogelijk uit het interviewen van betrokkenen. Zo ontstaat er een goed beeld van de situatie. U ontvangt een heldere en juridisch effectieve rechtsgeldige rapportage waarmee u bij een confronterend gesprek en bij een eventuele rechtszaak sterk in uw schoenen staat.

Fraude komt in veel bedrijven voor. Op financiële afdelingen zien we met grote regelmaat fraude met declaraties en verdachte transacties naar onbekende bankrekeningen. En brandstof van de baas verdwijnt niet zelden in de tank van het personeel. Ook bieden veel functies de gelegenheid om vals te spelen met werktijden. Bezoekt uw buitendienstmedewerker daadwerkelijk alle klanten die in de agenda staan? En blijft uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie wel geheim? In elk bedrijf zijn andere fraudemogelijkheden aanwezig. Neem voor vrijblijvend advies over uw specifieke situatie contact met ons op.

 

Contractbreuk

Als personeel wordt aangenomen gaat men altijd uit van het goede in de mens. Soms echter ontstaan tijdens het dienstverband conflicten of er zijn persoonlijke redenen voor werknemers om vertrouwelijke informatie van de werkgever te misbruiken. Ter bescherming van bedrijfsgevoelige informatie  worden er concurrentie- en relatiebedingen opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Wanneer er vermoedens zijn dat een werknemer het concurrentiebeding overtreedt is hard bewijs noodzakelijk om de situatie te stoppen en de schade te beperken en/of te verhalen.

De meest voorkomende vormen van contractbreuk door werknemers zijn het schenden van het concurrentiebeding, relatiebeding en de geheimhouding.

 

 

Een geheimhoudingsverklaring kan op veel momenten goed van pas komen. Bijvoorbeeld wanneer u nieuwe diensten of producten ontwikkelt die er nog niet zijn op de markt of als uw medewerkers of opdrachtnemers belangrijke bedrijfsinformatie zullen inzien. Als deze bedrijfsgeheimen bij uw concurrent terecht komen heeft dit nadelige gevolgen voor uw positie. Vraag ons naar de mogelijkheden indien u vermoedt dat iemand in uw organisatie vertrouwelijke informatie verkoopt of deelt met derden. Door middel van preventief onderzoek, het schaduwen van (ex)werknemers en/of het afnemen van verklaringen van betrokkenen kunnen wij de situatie stoppen en eventuele schade beperken en/of verhalen.

 

Woonfraude

Alle vormen van onrechtmatige bewoning, onder-/doorverhuur, onrechtmatig gebruik, niet-bewonen en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is verkregen van de verhuurder, is woonfraude. Woonfraude is een maatschappelijk probleem. De woning wordt gebruikt voor een doel waar deze niet voor is bestemd, terwijl er eindeloze wachtrijen met woningzoekenden zijn en mensen vaak jaren moeten wachten voordat zij een woning krijgen toegewezen. In dergelijke zaken is het aantonen van de onrechtmatigheden in de vorm van bewijs cruciaal voor het beëindigen van de woonfraude.

Vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!