Ziekteverzuim onderzoek

Ziek personeel is natuurlijk vervelend. Maar als een werknemer zich ten onrechte ziek meldt of stiekem andere werkzaamheden verricht terwijl dit niet is toegestaan dan wordt u als werkgever niet alleen financieel flink benadeeld. Ook wordt er misbruik gemaakt van uw vertrouwen.
Omdat het in deze zaken gaat om een arbeidsongeschikte werknemer stelt het complexe arbeidsrecht veel eisen aan de werkgever. Zo moeten de juiste juridische stappen worden genomen om onnodige kosten in gerechtelijke procedures te voorkomen. Mas Nova Recherche kan u niet alleen helpen om het onomstotelijke bewijs te leveren voor het frauderen van de ‘arbeidsongeschikte’ werknemer. Ook zorgen wij ervoor dat u op een juridisch veilige wijze tot een ontslag van uw werknemer kunt komen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de arbeidsrecht specialisten van DSK Juristen. Deze ervaren juristen kunnen u indien gewenst ook in het juridische traject bijstaan, bijvoorbeeld bij onderhandelingen, vaststellingsovereenkomsten of gerechtelijke procedures.

 

Torenhoge kosten bij ziekte

Een zieke werknemer kost al snel tussen de 250 en 450 euro euro per dag. Uiteraard is dit voor een groot deel de loondoorbetaling. Maar uw afwezige werknemer moet ook worden vervangen. De vervanger moet wellicht worden ingewerkt en productieverlies is eerder regel dan uitzondering. Ook de kosten voor de arbodienst en verzuimbegeleiding tikken aardig aan waardoor u al snel 5000 tot 10.000 euro per maand kwijt bent. Voor hoge, goedbetaalde functies is dit bedrag nog hoger. Genoeg redenen om ons bij de allereerste vermoedens van onterechte ziekmelding in te schakelen. Elke maand die u minder hoeft door te betalen maakt di de moeite waard. Hoe eerder u de situatie kunt stoppen hoe minder onnodige kosten u hoeft te maken.

 

Onze aanpak

Elk onderzoek is anders. Maar over het algemeen kunnen wij uw werknemer schaduwen om bewijs vast te leggen waarmee u mogelijke tegenstrijdigheden over de arbeidsongeschiktheid kunt weerleggen. Hierbij houden wij rekening met de verklaring van de arbo-arts en eventuele verklaringen van de werknemer zelf. De Wet Poortwachter is een belangrijke leidraad in onze onderzoeken naar ziekteverzuim en wij waken dan ook over de juiste uitvoering van deze wet. Dit zorgt ervoor dat u geen overhaaste beslissingen neemt en niet in juridische problemen komt met betrekking tot uw werkgeverschap.

Vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!