PGB fraude

Er is veel te doen over met persoonsgebonden budgetten. Honderden miljoenen gaan verloren aan onterecht uitbetaalde facturen aan malafide zorgaanbieders (zorgcowboys). Maar ook cliënten zien met grote regelmaat mogelijkheden om zich hun PGB onterecht toe te eigenen.
De toezichthouder van de gemeente doet er alles aan om fraude te beperken maar vaak is de capaciteit voor onderzoek onvoldoende. Wij kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren in zowel de reactieve als de proactieve uitvoering van de toezichtstaak.

 

Samenwerking met gemeenten

De wet laat de inrichting van het toezicht door de gemeente vrij. Dit betekent onder andere dat ondersteunende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door externe partijen zoals een particulier recherchebureau. Wij zijn hiertoe bevoegd dankzij onze vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn wettelijk gehouden aan geheimhouding. Hieraan zijn uiteraard wel voorwaarden verbonden. Het vaststellen van rechten en plichten en het nemen van beslissingen over de rechtmatigheid van verleende PGB’s ligt wettelijk bij het bestuurlijk orgaan, de toezichthouder.

Samenwerking met zorgkantoren

Met betrekking tot fraude in de WLZ werken wij ook samen met zorgkantoren om de aanpak van fraude te ondersteunen. Onze mogelijkheden zijn hier omvangrijker dan bij gemeenten. Voor deze bedrijven kunnen wij bijvoorbeeld ook huisbezoeken doen en gesprekken voeren met betrokken partijen.

Mogelijkheden van onderzoek

Bij gebrek aan capaciteit of kennis kunnen wij de toezichthouder en/of de gemeente bijvoorbeeld ondersteunen door het uitvoeren met heimelijke waarnemingen (observaties). U kunt hierbij denken aan het controleren of een dagbesteding werkelijk de zorg levert aan cliënten. Ook het controleren van adressen behoort tot de mogelijkheden. Wij geven zelf geen oordeel over onze waarnemingen maar wel kunnen onze bevindingen worden gebruikt ter ondersteuning of completering van het dossier van het onderzoeksteam van de opdrachtgever.

 

Vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!