Is uw VVE veilig?

Iedere VvE is anders, al hebben ze allemaal te maken met dezelfde regelgeving en verplichtingen.
Het dagelijks bestuur en de commissies ontfermen zich over alle belangrijke zaken en calamiteiten. Hebben de vrijwilligers in het bestuur en commissies de ervaring, kennis en tijd om alles te controleren?
Is uw VvE goed en veilig georganiseerd?

Wordt u bijgestaan door een professionele beheerder? Weet u zeker of deze transparent en eerlijk werkt?

Voor een optimaal werkende VVE zonder risico’s kunt u bij ons terecht om uw VvE te voorzien van een risicoanalyse waarbij wordt gekeken naar de financiële situatie, de juridische veiligheid en de processen binnen uw vereniging.

De jaarlijkse kascontrole

Ieder jaar wordt de kas gecontroleerd alvorens de jaarcijfers van de VvE worden opgemaakt. Onze fiscalist en onderzoekers doen een onafhankelijke kascontrole waarbij kritisch wordt gekeken naar alle inkomende facturen en uitgaande transacties. Wij bekijken of alle gefactureerde werkzaamheden van derden eerlijk tot stand zijn gekomen. Daarbij toetsen wij de facturen aan gemaakte afspraken, contracten en offertes. Omdat wij onafhankelijk zijn is de uitkomst van de controle altijd objectief.

Bij deze kascontrole+ wordt ook gekeken naar de geplande werkzaamheden in het MJOP en of deze op de juiste wijze zijn opgenomen in de begroting van de volgende jaren.

Juridische controle

Onze juridische partner en VvE specialist M2 Advocaten controleert of de reglementen, aktes en overeenkomsten (nog) verenigbaar zijn met de wet en geeft advies over eventuele verbeteringen.

U verbetert zo snel de juridische positie van uw VvE en voorkomt onnodige conflicten over aansprakelijkheid.
Bij eventuele juridische vraagstukken zijn zij bovendien direct op de hoogte van uw dossier en kunnen zij u snel adviseren.

 

Organisatie onderzoek

Tijdens het organisatie onderzoek kijken wij naar de werking van de organisatie van de VvE. Wij controleren of de VvE voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en hoe de procedures bij calamiteiten zijn ingericht. De communicatie tussen het bestuur, commissies, beheer en alle leden wordt ook meegenomen in ons onderzoek.
Zo worden alle systemen nagelopen op veiligheidsrisico’s en kunnen fraudegevoelige processen tijdig worden herkend.

In dit onderzoek bekijken wij ook alle lopende (onderhoud)contracten en de gebonden bedrijven. Hierbij controleren we of de bedrijven gekwalificeerd
zijn voor hun werk en of onderlinge relaties tussen partijen kunnen leiden tot belangenverstrengeling of oneerlijke praktijken waardoor u mogelijk kunt worden benadeeld.

U ontvangt een rapport met bevindingen en advies waarmee financiële en juridische risico’s worden geminimaliseerd.

Uw VVE klaar is voor de toekomst. En bij nieuwe calamiteiten staan wij uiteraard altijd voor u klaar!